Barang Jenama Anda

Saturday, July 28, 2012

Motivasi DiriPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang" 


Alhamdulillah segala puji bagi Allah, pencipta sekalian alam. Penjaga Bumi dan Langit. Empunya kekuasaan Utara, Selatan, Timur dan Barat. Sungguh indah ciptaan yang Allah berikan kepada semua umatnya di dunia ini. Lagi-lagi umat yang amat dikasihi oleh Allah SWT iaitu kita umat Nabi Muhammad S.A.W dan akhir zaman ini.
                
Sebagaimana yang aku rasakan di setiap sudut kehidupan ini. Manusia sangat-sangat memerlukan dorongan dan sokongan untuk menempuhi mehnah kehidupan di dunia ini yang sering berubah-ubah untuk mengekalkan kestabilan yang baik lagi cemerlang untuk terus mengecapi kemanisan Iman hingga ke akhirat nanti. Adakah kita sebagai manusia ini sering kali mencapai ketidakpuasan terhadap sesuatu perkara. Itulah yang dinamakan Manusia, tidakcukup di dalam segala hal.
                
Rasanya sudah lama aku tidak menitipkan sesuatu di dalam laman penulisan maya aku ini. Graf penurunan yang drastik sangat-sangat dirasai bila mana aku sudah mula bekerja. Tidak seperti zaman-zaman aku masih di pengajian tinggi. Sentiasa sahaja menitip sesuatu untuk tatapan sahabat-sahabat yang sudi membaca hasil luahan isi hati ini. Blog aku ini tidaklah sepopular bloggers yang lain. Cuma aku boleh Habaq Mai yang aku ini antara senior-seniorlah di dalam penulisan blog ini di awal 2006 hinggalah sekarang. Rasanya sudah 6 tahun aku berkecimpung di dalam arena penulisan Maya di Blog ini.
                
Aku sentiasa ingin berkongsi segala pengalaman dan rutin kehidupan untuk tatapan sahabat bagi dijadikan sebagai pedoman dan pencetus untuk memangkin inspirasi kehidupan yang sering sahaja berubah-ubah paksi dan gerakannya. Seperti aku juga sebagai manusia biasa, tidak pernah lari untuk melakukan kesalahan di naungan Allah S.W.T. Seringkali alpa dengan kecantikan dan tipu daya dunia di dalam kehidupan seharian manusia.
                
Alhamdulillah Allah S.W.T telah memilih aku dan sahabat-sahabat yang lain di Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk mengikuti satu kursus pemantapan kendiri untuk menjadi insan cemerlang dan terbilang di sisi manusia amnya dan Allah S.W.T khususnya.

Selama 3 hari 2 malam, kami semua menyertai Kursus Transformasi Budaya Kerja Cemerlang, Motivasi dan Team building. Kursus disediakan oleh trainer yang terkenal di negeri Johor iaitu AAMG Training Services Sdn Bhd yang dikendalikan oleh Tuan Hj Md Mazlan bekas Pegawai Kanan BSN dan Trainer Motivasion Johor Corp. Bertempat di Pelangi Balau Resort , Desaru, Kota Tinggi dari 29 Mei 2012 hingga 31 Mei 2012.
                
Terlalu banyak pengisian dan pengalaman-pengalaman yang boleh dijadikan iktibar untuk aku meneruskan kehidupan ini. Antara perkara-perkara yang ditekankan di dalam kursus ini adalah :

1.    Membolehkan untuk memahami kepentingan pembentukan kecemerlangan diri kearah menangani cabaran alaf baru.
2.  Membolehkan untuk memahami dan mengamalkan kemahiran dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang.
3.       Membolehkan untuk membentuk personaliti yang cemerlang dan berakhlak mulia.
4.       Membolehkan untuk membentuk rangka tindakan ke arah perkhidmatan yang cemerlang.
Semualah boleh dikatakan untuk pemantapan perkhidmatan di dalam sektor pekerjaan baik sektor awam ataupun sektor swasta.

Renungan yang boleh di ambil dari kata-kata Datuk Dr Haji Fadzillah Kamsah guru kepada Tuan Hj Md Mazlan ialah :

“Jika Kita Memberi Khidmat Melebihi Ganjaran Yang Kita Terima
Akhirnya Kita Akan Diberi Ganjaran Untuk Khidmat Yang Kita Berikan”

Antara Asas-Asas Kemerlangan Diri yang perlu ada di dalam kehidupan kita ialah :

# Sentiasa berpegang kepada “ Belakang Parang Di Asah LagikanTajam”
# Apa yang kita buat sekarang tidak semestinya tepat – sentiasa perlu memperbaiki diri.
# Bersikap positif  - BudayaTupai( Aktif ) -Kasut dan Kasut Less ( sentiasa diberi perhatian  )
# Rebut segala peluang yang ada
# Membentuk Label diri yang positif
# Mengenal kehebatan diri
#  Mempunyai matlamat yang jelas
# Mempunyai sentiment yang betul terhadap kerja. Bangga dan seronok dengan tugas.
# Sentiasa bersyukur.

Alhamdulillah banyak lagi tips-tips kecemerlangan yang akan menyusul untuk anda InsyaAllah. Salam Persahabatan dan Salam Kasih Sayang untuk anda yang membaca blog aku ini.

FarizalShah ad-Dirani
13 Rejab 1433
Taman Suria, Ayer Hitam

Saturday, July 21, 2012

Perihal Zakat dan Zakat Fitrah


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 
 
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang" Sebelum masuk ke Zakat Fitrah ada baiknya kita tengok sejenak tentang pengertian zakat. Zakat diambil dari kata zakkaa, yuzakkii yang berarti membersihkan dalam hal ini adalah harta benda. Menurut istilah agama islam zakat adalah mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan pokok menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syari’at Agama Islam. Bagi orang muslim zakat adalah kewajiban pribadi (fardlu ain) dan termasuk rukun islam yang ke 4. Membayar zakat dimulai pada tahun ke 2 Hijriah.

Zakat itu sendiri dibagi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Namun kali ini kita singgung tentang zakat fitrah. Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa yang artinya adalah untuk menyucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syari’at agama islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan pada setiap tahun. Ukuran zakat fitrah adalah satu gantang (sha’) untuk setiap muzakki atau kira-kira 3,5 liter.

Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan atau mendapati awal bulan syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung dengan syarat bahwa ada kelebihan makanan dari makanan yang sederhana pada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, apapun yang datang setelah matahari tenggelam pada akhir Ramadhan, tidak wajib membayar zakat fitrah, yaitu:
1. anak yang lahir
2. nikah, yang menyebabkan adanya tanggungan istri
3. memilki budak
4. kaya
5. Islam

Namun tidak pula gugur zakatnya, apapun yang terjadi setelah matahari terbenam, yaitu:
1. mati
2. merdeka
3. talak
4. sebab2 yang menghilangkan hak milik, seperti menjual kekayaan dll.

Maksud dari poin-poin di atas adalah jika ada seorang anak terlahir sebelum matahari tenggelam di akhir Ramadhan, maka ia wajib dibayarkan zakat fitrahnya dan menjadi tanggungan orang tuanya, namun jika setelah matahari tenggelam, maka tidak ada kewajiban membayar zakat fitrah. Demikian juga apabila muslim meninggal setelah matahari terbenam di akhir Ramadhan maka ia tetap berkewajiban Zakat Fitrah.

Kapan waktu membayar zakat fitrah? Sebagian ulama’ berpendapat bahwa untuk membayar zakat fitrah ada 5 macam:
1. Waktu jawaz (boleh) : sejak awal Ramadhan
2. Waktu Wajib : bila matahari telah terbenam di akhir Ramadhan
3. Waktu Afdhal (utama): Sebelum kaum muslimin keluar untuk melaksanakan shalat hari raya idul fitri
4. Waktu Makruh: setelah selesai shalat hari raya idul fitri
5. Waktu Haram: sesudah hari raya (satu hari setelah hari raya)

Siapakah yang berhak menerima zakat?
Dalam Al Qur’an QS At Taubah 60: Allah berfirman:

“Hanya sedekah-sedekah itu (zakat) diberikan kepada fakir miskin, orang yang bekerja mengurus zakat (amil), orang-orang yang hatinya mulai terpau dengan islam (muallaf), budak-budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang di jalan Allah, serta kepada orang-orang yang dalam perjalanan.”

Keterangan:

Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang berhak menerimanya,
mereka adalah orang-orang miskin berdasarkan hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu
'anhuma. "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam zakat fithri sebagai
pembersih (diri) bagi yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan
kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin"[2] Pendapat inilah yang
dipilih oleh Syaikhul Islam di dalam Majmu' Fatawa 2/71-78 serta murid
beliau Ibnul Qayyim pada kitabnya yang bagus Zaadul Ma'ad 2/44.

Sebagian Ahlul ilmi berpedapat bahwa zakat fithri diberikan kepada delapan
golongan, tetapi (pendapat) ini tidak ada dalilnya. Dan Syaikhul Islam telah
membantahnya pada kitab yang telah disebutkan baru saja, maka lihatlah ia,
karena hal tersebut sangat penting.

Termasuk amalan sunnah jika ada seseorang yang bertugas mengumpulkan zakat
tersebut (untuk dibagikan kepada yang berhak, -pent). Sungguh Nabi
Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewakilkan kepada Abu Hurairah
Radhiyallahu 'anhu, ia berkata : Rasulullah mengkhabarkan kepadaku agar aku
menjaga zakat Ramadhan" [Dikeluarkan oleh Bukhari 4/396]

Dan sungguh dahulu pernah Ibnu Umar radhiyallahu 'anuma mengeluarkan zakat
kepada orang-orang yang menangani zakat dan mereka adalah panitia yang
dibentuk oleh Imam (pemerintah, -pent) untuk mengumpulkannya. Beliau (Ibnu
Umar) mengeluarkan zakatnya satu hari atau dua hari sebelum Idul fithri,
dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah 4/83 dari jalan Abdul Warits dari Ayyub, aku
katakan : "Kapankah Ibnu Umar mengeluarkan satu gantang ?" Berkata Ayyub :
"Apabila petugas telah duduk (bertugas)". Aku katakan : 'Kapankah petugas
itu mulai bertugas?" Beliau menjawab : "Satu hari atau dua hari sebelum Idul
Fithri".
Disalin dari Porsi Pembagian Zakat Fitrah dan Mal

Orang yang tidak wajib dibayarkan zakat fitrah:
1. Istri yang durhaka; maka gugur kewajiban suaminya untuk menafkahinya
2. Istri yang kaya
3. Anak yang kaya, karena mampu bayar sendiri, namun boleh juga orang tuanya mengeluarkan baginya zakat fitrah
4. Anak yang sudah besar (mampu menafkahi diri sendiru atau sudah berusaha)
5. Budah yang kafir
6. Murtad (keluar dari Islam)

Siapakah yang tidak boleh menerima zakat fitrah?
1. orang yang kaya harta benda dan uang
2. Budak (selain budak mukatab). Budak Mukatab yaitu budak yang bisa merdeka dengan syarat tertentu, adapun budak qin adalah budak asli: seluruh hidup dan tubuhnya melekat nama budak; budak mudabbir: bisa merdeka setelah tuannya meninggal
3. Bani Muthalib
4. Bani Hasyim
5. Orang Kafir
6. Orang kuat untuk berusaha
7. Nabi Muhammad SAW

Demikian pengertian singkat dari zakat dan zakat fitrah, kalau banyak kekurangan saya mohon maaf karena keterbatasan saya dan silahkan di share, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kredit to web : http://zam-sy.blogspot.com

Friday, July 20, 2012

Kembalinya Ramadhan Al Mubarak 1433 HijrahPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang" 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikan semua makhluknya di dalam keadaan yang sempurna dan sebaik-sebaik kejadian tidak lain dan tidak bukan ialah Manusia. Syukur ke hadrat-Nya kerana dengan limpah kurnianya, aku dapat lagi menghirup udara yang segar di dalam bumi ini tanpa alat dan bantuan pernafasan yang lain. Kenapa perlunya bersyukur di dalam anugerah yang Allah ciptakan ini untuk manusia iaitu nafas. Ini kerana tanpanya maka tidak lagi kita bertemu di dalam alam nyata tetapi bertukar ke alam yang lain. Motivasi diri bagi hari Jumaat 30 Syaaban 1433 Hijrah ini bersamaan 20 Julai 2012. 

Esok sudah bermula ibadah dan kewajipan umat Islam menunaikan hak Allah SWT sebagai hamba Allah yang taat dan setia kepadanya. 1 Ramadhan 1433 Hijrah kembali lagi untuk menilai tingkah laku, gerak geri dan segalanya dalam ertia kata beribadah kepada Allah SWT. Terdapat terlalu banyak nilaian pahala yang boleh diperolehi di dalam bulan yang mulia ini. Bertadarus Al Quran, Berqiamullail, beriktikaf, Khatam Al Quran, mencari ilmu dan memberi Ilmu, bersedekah, menolong orang-orang yang tidak berkemampuan dan di dalam bulan ramadhan ini juga terdapat kewajipan yang keempat iaitu rukun islam yang keempat iaitu MENUNAIKAN ZAKAT. Apalagi jika tidak Zakat Fitrah. Jangan buat-buat lupa yer.

Keajaiban yang terdapat di dalam bulan Ramadhan ialah terdapatnya 2 kewajipan ibadah yang berstatus WAJIB iaitu berpuasa dan berzakat. 

Firman Allah S.W.T:

“ Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa." - (Surah Al-Baqarah: 183) 
Hadis Rasulullah s.a.w: Ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad, An- Nasa'i dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah, yang bermaksud:


“  Sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadhan bulan yang penuh berkat. Allah telah fardhukan ke atas kamu berpuasa padanya. Sepanjang bulan Ramadhan itu dibuka segala pintu Syurga dan ditutup segala pintu neraka serta dibelenggu segala syaitan ".Kenali Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan


Maka dengan segala bentuk tarbiah yang kita terima baik di dalam keluarga dan juga di sekolah serta masyarakat hendaklah kita terapkan di dalam kehidupan kita. InsyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan menjadi lebih baik daripada yang terbaik.

Secara Konklusinya, kita hendaklah berazam di dalam hati dan jiwa untuk menjadikan ibadah puasa di dalam bulan ramadhan ini dan juga ibadah-ibadah yang lain lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Semoga kita mendapat RAHMAT di awal Ramadhan, MAGHFIRAH di pertengahan Ramadhan dan DI LEPASKAN SIKSAAN KUBUR di akhir Ramadhan.

Saya Mohd Farizal Bin Mohd Shah memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat banyak kekhilafan sepanjang menulis di dalam blog yang tidak serba indah ini. Moga dapat dimanfaatkan ilmu yang disampaikan. Biarlah sedikit tetapi bermakna. Wallahualam.

Wednesday, July 04, 2012

Get smartphones with DG Smart Plan™ 88, now at only RM68/month from DiGi #juarainternet!Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang" Nisfu Syaaban Tanda Kedatangan RamadhanPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang" 
Rejab sudah berlalu. Kini telah pertengahan Syaaban. Lambaian Ramadan 15 hari lagi. Kita belum terlambat untuk menceriakan hidup dengan keberkatan Syaaban.
Diriwayatkan dari Umamah Al Bahili ra, berkata: Rasulullah bersabda, "Apabila masuk bulan Syaaban, (cerialah) dan sukacitalah dirimu dan perbaiki niatmu."
Kita munajat dan berdoa seperti doa Rasulullah ketika masuknya Rejab:
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغّنا رمضان
"Allahuma Bariklana fi rajab wa syaaban wa ballighna Ramadan"
Maksudnya: "Ya Allah Ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkatan untuk kami pada Rejab dan Syaaban, dan sampaikanlah kami Ya Allah hingga Ramadan (yakni panjangkan umur kami Ya Allah sehingga kami dapat bertemu dengan Ramadan."
Inilah doa tiga serangkai yang memadukan kemuliaan ketiga-tiga bulan yang sangat berkat ini. Tiga bulan inilah bulan medan perjuangan pejuang untuk membina jati diri, membentuk sahsiah dan memupuk kebersihan hati.
Selari dengan erti Syaaban iaitu berpecah-pecah atau berpuak-puak.
Pada zaman Jahiliyah, masyarakat Quraisy terpaksa berpecah kepada beberapa kumpulan untuk mencari sumber air di padang pasir.
Rasulullah mengekalkan nama Syaaban sehinggalah sekarang.
Erti Syaaban ialah berpecah-pecah atau berpuak-puak. Masyarakat Quraiysh pada waktu itu terpaksa berpecah kepada beberapa kumpulan untuk mencari sumber air di padang pasir.
Dan apabila Rasulullah SAW datang, beliau mengekalkan nama itu sehinggalah sekarang. Rasulullah SAW telah menyebut tentang pelbagai kelebihan bulan Syaaban dalam hadis-hadisnya.
Diantara hadis yang paling masyhur ialah: Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Tahukah kamu sekelian mengapa dinamakan dengan bulan Syaaban?" Para sahabat menjawab, "Allah dan RasulNya lebih mengetahui." Sabda Rasulullah SAW, "Kerana dalam bulan itu berkembanglah kebaikan yang banyak sekali." (Dipetik dari kitab Raudatul Ulama).
Fadhilat Syaaban
Bulan Syaaban merupakan bulan kedua selepas Rejab yang penuh dengan keberkatan.
Sebahagian ahli hikmah menyatakan bahawa sesungguhnya bulan Rejab adalah kesempatan untuk meminta ampun dari segala dosa, pada bulan Syaaban adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dari segala macam cela dan pada bulan Ramadhan adalah masa untuk menerangkan hati dan jiwa.
Di antara amalan-amalan yang digalakkan pada bulan Syaaban adalah:
Memperbanyakkan puasa sunat
Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahawa Rasulullah SAW lebih gemar untuk berpuasa sunat dalam bulan Syaaban berbanding dengan bulan-bulan yang lain.
Justeru itu adalah patut bagi kita selaku umat Baginda mencontohinya dalam memperbanyakkan puasa sunat bagi menyemarak dan mengagungkan bulan Syaaban ini.
Di dalam kitab Durratun Nasihin ada menyebut sebuah hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: "Barangsiapa berpuasa tiga hari pada permulaan Syaaban dan tiga hari pada pertengahan Syaaban dan tiga hari pada akhir Syaaban, maka Allah Taala mencatat untuknya pahala seperti pahala tujuh puluh nabi dan seperti orang-orang yang beribadat kepada Allah Taala selama tujuh puluh tahun dan apabila dia mati pada tahun itu maka dia seperti orang yang mati syahid."
Memperbanyak doa, zikir dan berselawat kepada Rasulullah SAW
Sabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa yang mengagungkan bulan Syaaban, bertaqwa kepada Allah, taat kepada-Nya serta menahan diri dari perbuatan maksiat, maka Allah Taala mengampuni semua dosanya dan menyelamatkannya di dalam tahun itu dari segala macam bencana dan penyakit." (Dipetik dari kitab Zubdatul Wa'izhin)
Bertaubat
Diriwayatkan dari Umamah Al Bahili Radiallahuanhu, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: "Manakala masuk bulan Syaaban, sukacitalah dirimu dan perbaiki niatmu."
Peristiwa-peristiwa penting di Bulan Syaaban
1. Malam Nisfu Syaaban
Dari Abi Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW bersabda maksudnya : "Telah datang Jibril as pada malam Nisfu Syaaban dan dia berkata, Ya Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka, maka berdirilah dan kerjakan sembahyang lalu angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit!" Kata saya (Nabi Muhammad SAW): "Hai Jibril, apakah erti malam ini ?" Dia (Jibril) menjawab: "Pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat, maka Allah telah mengampuni orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu kecuali ahli sihir, bomoh hitam, orang-orang yang suka permusuhan/pergaduhan, peminum arak, orang-orang yang berbuat zina, pemakan riba, orang-orang yang derhaka kepada kedua orang tua, orang-orang yang suka mengadu domba (batu api) dan orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan, maka sesungguhnya mereka itu tidak akan diampuni kesalahannya sehingga mereka mahu bertaubat dan tidak akan mengulang lagi atas perbuatannya itu."
Maka pergilah Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan sembahyang serta menangis di dalam sujudnya dengan membaca: "Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari seksaMu dan murka Mu dan aku tidak menghitung-hitung pujian kepadaMu, sebagaimana Engkau memuji kepadaMu sendiri, maka segala puji bagiMu sehingga Engkau redha." Dipetik dari Kitab Zubdatul Wa'idzin.
2. Penukaran Arah Kiblat
Pada awal diwajibkan perintah solat kepada umat Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat berkiblatkan Baitul Muqaddis. Ini telah menjadi satu kontroversi pada waktu itu.
Umat Yahudi telah mendakwa bahawa agama mereka adalah benar dan diredhai oleh Allah SWT kerana umat Islam telah meniru arah ibadat mereka iaitu menghadap Baitul Muqaddis.
Umat Islam telah ditohmah dengan berbagai-bagai tohmahan dan ujian. Para Sahabat RA telah mengadu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menyuruh mereka agar terus bersabar dengan ujian itu sehinggalah ada perintah baru dari Allah SWT.
Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Mendengar tentang apa yang berlaku pada ketika itu. Allah SWT telah mewahyukan agar Rasulullah SAW mengadap ke Baitullah Kaabah.
Sebahagian ulama sirah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menerima wahyu perintah mengadap Baitullah pada 15 Syaaban semasa beliau mengimamkan solat.
Sebahagian ulamak mengatakan pada solat Asar, ada yang mengatakan Maghrib dan ada yang meriwayatkan pada solat Isya'. Rasulullah SAW sebagai imam terus mengadap ke Baitullah dan diikuti oleh para sahabat sebagai makmum.
3. Peperangan Bani Mustaliq (Muraisi')
Bani Mustaliq ialah salah satu puak dari kaum Yahudi. Mereka telah merancang untuk membunuh Rasulullah SAW dan berita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh seorang sahabat dari puak badwi.
Peperangan ini adalah turutan dari peperangan bani Quraizah, kaum yahudi yang telah dihalau oleh Rasulullah SAW keluar dari Madinah.
Peristiwa ini terjadi pada bulan Syaaban, 5H. Pasukan kaum muslimin dapat melumpuhkan pasukan Bani Mustaliq.
Sebagian pasukan Bani Mustaliq ada yang ditawan, termasuklah salah seorang puteri pemuka Bani Mustaliq yaitu Barrah, yang nama lengkapnya adalah Barrah binti al-Harris bin Dirar bin Habib bin Aiz bin Malik bin Juzaimah Ibnu al-Mustaliq. Al-Harris bin Dirar, ayah Barrah adalah pemimpin Bani Mustaliq.
Barrah telah menjadi tawanan perang milik Sabit bin Qais. Disebabkan Barrah ini seorang perempuan yang cerdik, ia meminta untuk dibebaskan dari Sabit bin Qais, setelah diadakan pembicaraan, Sabit bin Qais meminta tebusan yang mahal.
Tetapi, Barrah waktu itu langsung menemui Rasulullah SAW untuk membicarakan masalah tebusan bagi dirinya.
Kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu menyetujui membebaskan Barrah dan menebusnya dari Sabit bin Qais dan terus menikahi Barrah dan Rasulullah SAW mengganti nama Barrah menjadi Juwairiyah.
Tindakan Rasulullah SAW ini telah memberi banyak faedah kepada umat Islam ketika itu, diantaranya ialah ramai dikalangan Bani Mustaliq yang memeluk Islam dan terpadamnya dendam permusuhan di antara umat Islam dan Bani Mustaliq.
Juwairah meninggal dunia pada tahun 56H.
Begitu besarnya fadhilat bulan Syaaban. Marilah kita sama-sama mengambil kesempatan ini untuk mengimarahkannya.
- Kredit to : Artikel iluvislam.com

Tuesday, July 03, 2012

Sepanyol Lakar Sejarah Euro 2012


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang" 
Sepanyol membelasah Itali 4-0 untuk menjuarai Euro 2012 dan mencatat sejarah menjadi pasukan pertama untuk memenangi tiga pertandingan antarabangsa berturut-turut.
Jaringan David Silva dan Jordi Alba di separuh masa pertama dan jaringan lewat Fernando Torres dan Juan Mata mengesahkan Sepanyol sebagai pasukan pertama untuk memenangi tiga pertandingan antarabangsa berturut-turut, termasuk Piala Dunia 2010 dan kejohanan Euro 2008.
Sepanyol membuka tirai dengan jaringan pasukan yang sangat hebat melalui tandukan David Silva.
Andres Iniesta menghantar bola kepada Cesc Fabregas di sayap kanan dan bekas pemain tengah Arsenal itu kemudian menghantar bola ke dalam kotak penalti untuk Silva menanduk masuk dari jarak dekat.
Mereka menjaringkan gol kedua mereka sebelum masa rehat selepas hantaran hebat Xavi melepaskan bek kiri Alba di sayap kiri. Pemain yang akan menyertai Barcelona musim depan itu kemudian menjaringkan dengan mudah melepasi Gianluigi Buffon.
Walaupun statistik menunjukkan Itali mempunyai lebih banyak kawalan bola daripada Sepanyol di separuh masa pertama, mereka tidak dapat membuat serangan yang mengancam dengan benteng pertahanan Sepanyol, terutama sekali ketua pasukan Iker Casillas, kelihatan sangat kukuh.
Casillas berjaya menghalang percubaan-percubaan daripada Antonio Cassano, Mario Balotelli dan Riccardo Montolivo untuk memastikan pasukannya tidak dibolos.
Jurulatih Itali Cesare Prandelli menggantikan Cassano dengan Antonio di Natale di separuh masa kedua dan penyerang Udinese itu mempunyai dua peluang baik untuk menjaringkan gol tetapi tandukannya terlalu tinggi dan percubaan beliau selepas itu dihalang sekali lagi oleh Casillas.
Itali terpaksa bermain dengan sepuluh pemain selepas pemain gantian Thiago Motta, yang telah menggantikan Montolivo sebelum itu, mengalami kecederaan sebelum pemain-pemain gantian Sepanyol Torres dan Mata menjaringkan gol ketiga dan keempat untuk bantu Sepanyol catat kemenangan terbesar di perlawanan akhir di dalam sejarah kejohanan Euro.

Pilihan iklan Anda

Iklan Nuffnang